بنسای رز صحرا داروخانه گیاهی بیشه با بیشه همیشه سلامت باشید

رز صحرا

در انبار
SKU: f-10046

30,000 تومان 25,000 تومان

هر بسته حاوی حداقل ده عدد بذر اصلاح ژنتیک شده وارداتی بنسای میباشد.