بنسای رز صحرا داروخانه گیاهی بیشه با بیشه همیشه سلامت باشید

رز صحرا

در انبار

30,000 تومان 25,000 تومان

هر بسته حاوی حداقل ده عدد بذر اصلاح ژنتیک شده وارداتی بنسای میباشد.